חינוך פיננסי

דוחות כספיים – מבוא

דוחות כספיים – מבוא מהם דוחות כספיים? דוחות כספיים מספקים לנו מידע גולמי על מצבה של החברה שבאמצעותו ניתן לקבל החלטות פיננסיות ועסקיות. דוח מאזן החלק הראשון של דוחות כספיים הוא דוח מאזן. דוח המאזן מפרט את כל נכסי החברה ומראה מהם שלושת המקורות בהם חברה משתמשת על מנת להשיג כסף ולרכוש נכסים...

דוח מאזן – חלק א’ למבוא בדוחות כספיים

דוח מאזן – חלק א’ למבוא בדוחות כספיים דוח מאזן – חלקו הראשון של דוחות כספיים. דוח מאזן הוא רשימה מפורטת של כל הנכסים וכל ההתחייבויות של החברה. המאזן בנוי סביב עקרון אמת פשוטה אחת – “אם יש לי נכסים, הייתי צריך להשיג מזומנים ממקור כלשהו על מנת לרכוש אותם”. בואו נתעכב רגע על האמת הזאת. ניקח...

דוח רווח והפסד – חלק ב’ למבוא בדוחות כספיים

דוח רווח והפסד – חלק ב’ למבוא בדוחות כספיים החלק השני בדוחות הכספיים הוא דוח רווח והפסד. דוח רווח והפסד מרכז בתוכו את הכנסות החברה בניכוי ההוצאות שלה. אנחנו בסופו של דבר נקבל את תוצאה שנקראת רווח הנקי. זה החלק הכי מוכר בדוחות הכספיים, החלק ה”עסיסי” זה שכולם מדברים עליו. דוח רווח והפסד לדוגמא. בואו...

דוח תזרים מזומנים – חלק ג’ למבוא בדוחות כספיים

דוח תזרים מזומנים – חלק ג’ למבוא בדוחות כספיים דוח תזרים מזומנים – חלקו השלישי של הדוחות הכספיים. החלק השלישי בדוחות הכספיים הוא דוח תזרים מזומנים, או בשמו המקוצר “התזרים”. התזרים הוא התוספת הצעירה ביותר לדוחות הכספיים ובניגוד למאזן ודוח רווח והפסד שנמצאים איתנו כבר מאות שנים, דוח התזרים הצטרף...

ניתוח דוחות כספיים – סיכום

ניתוח דוחות כספיים – סיכום ניתוח דוחות כספיים – בואו נשחזר רגע את כל מה שעברנו עליו. ניתוח דוחות כספיים – כל חברה ציבורית מפרסמת פעם ברבעון דוחות כספיים, הדוחות הכספיים מורכבים משלושה חלקים. דוח המאזן אשר מפרט את כלל הנכסים והתתחייבויות של החברה. דוח רווח והפסד אשר מפרט מה היו...

ניהול תקציב

ניהול תקציב המילה תקציב מפחידה אנשים רבים. יש להם סיוטים של טפסים וגיליונות אלקטרוניים ודיכוי, אבל האמת היא שניהול תקציב כרוך רק בביצוע תוכנית מספרית וכתיבתו. ניהול תקציב – לחברות צעירות אין ממש היסטוריה ארוכה של אינרציה ארגונית כדי לקבל החלטות ניהוליות.חברות כאלה צריכות...
דילוג לתוכן