ניתוח דוחות כספיים – מה הם ולמה הם חשובים כל כך?

דוחות כספיים מספקים לנו מידע גולמי על מצבה של החברה שבאמצעותו ניתן לקבל החלטות פיננסיות ועסקיות.

דוח מאזן

דוח מאזן

דוחות כספיים – החלק הראשון של הדוחות הכספיים הוא דוח מאזן. דוח המאזן מפרט את כל נכסי החברה ומראה מהם שלושת המקורות בהם חברה משתמשת על מנת להשיג כסף ולרכוש נכסים נוספים. הלוואות, הון בעלים והכנסות מפעילות שותפת, שלושת אלה הם המקורות הזמינים לחברה על מנת להגדיל את נכסיה. המאזן הוא דוח נקודתי, הוא מפרט את נכסי החברה והתחיבויותיה ליום עריכת הדוחות. למידע נוסף על דוח מאזן.

דוח רווח והפסד

 

דוח רווח והפסדהחלק השני של הדוחות הכספיים הוא דוח רווח והפסד. דוח רווח והפסד מראה לנו מה הייתה היו ההכנסות וההוצאות השונות של החברה בתקופה מסויימת, הדוח יכול להיות חודשי, רבעוני או שנתי. השורה התחתונה של דוח רווח והפסד היא הרווח הנקי של החברה, מדד מאוד נפוץ בשיח העסקי. למידע נוסף על דוח רווח והפסד.

דוח תזרים מזומנים

החלק השלישי של הדוחות הכספיים הוא דוח תזרים מזומנים, הוא מפרט את זרימת הכסף בחשבונות החברה לאורך התקופה. מבלבל? נכון, אבל בשביל זה אנחנו כאן, כדי לעשות סדר ולהסביר בצורה פשוטה וברורה. תזרים מזומנים מפרט כמה מזומנים נכנסו וכמה מזומנים יצאו מקופת החברה במהלך התקופה המדוברת. פשוט. למידע נוסף על דוח תזרים מזומנים.

 

עכשיו שאנחנו חודעים שהדוחות הכספיים מורכבים סה"כ משלושה חלקים, דוח מאזן, דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים, מי הם החשוב ביותר? שאלה טובה… ולא בטוח שישנה תשובה מוחלטת.

המטרה שלנו היא להתבסס על העבר על מנת לקבל החלטות בהווה אשר ישנו את העתיד. אנחנו רוצים לזהות מהם הנכסים הדרושים לפעילות החברה, כיצד אפשר יהיה לממן אותם ואיך צריך להפעיל אותם בצורה היעילה ביותר על מנת להשיא את רווחי החברה.

המידע הזה נמצא בדוחות הכספיים, המידע הגולמי על פעילות החברה. זה מדהים כמה אפשר בקלות, באמצעות חישוב פשוט של מכפילים מנתוני הדוחות הכספיים, להבין כ"כ הרבה על מצבה של החברה ואיך ניתן להשתמש בדוחות הכספיים של החברה על מנת לעשות תחזיות עתידיות להמשך הפעילות שלה.

לסיכום, הדוחות הכספיים מורכבים משלושה חלקים עיקריים, המאזן אשר מפרט לנו את מצבת הנכסים וההתחייבויות של החברה נכון ליום מסויים, דוח רווח והפסד אשר מפרט לנו מה היו ההכנסות, ההוצאות והרווח הנקי של החברה לתקופה מסויימת ודוח תזרים מזומנים אשר מפרט לנו מה היו מקורות המזומנים של החברה ומה היו השימושים במהלך תקופה מסויימת.

שתפו אותנו
Google+
Twitter
LinkedIn