חינוך פיננסי

ניתוח דוחות כספיים – בואו נשחזר רגע את כל מה שעברנו עליו.

ניתוח דוחות כספיים – כל חברה ציבורית מפרסמת פעם ברבעון דוחות כספיים, הדוחות הכספיים מורכבים משלושה חלקים.

  1. דוח המאזן אשר מפרט את כלל הנכסים והתתחייבויות של החברה.
  2. דוח רווח והפסד אשר מפרט מה היו ההכנסות, ההוצאות והרווח הנקי של החברה בתקופה הנתונה.
  3. ודוח תזרים מזומנים אשר מפרט לנו כמה מזומנים זרמו בחברה במהלך השנה ולמה הם שימשו.

שלושת החלקים האלה של הדוחות הכספיים נותנים לנו המון ידע חשוב על מצבה של החברה בתקופת הדוחות אבל זה לא הכל…

לחזות את העתיד.

אנחנו יכולים להשתמש בדוחות הכספיים ובנתונים שהם מראים לנו על מנת לחזות באופן מושכל איך יראו הדוחות הכספיים שלנו בעתיד, דהיינו ניתוח דוחות כספיים.

  • מה ההשקעות הנדרשות לנו?
  • האם הפעילות השוטפת שלנו יכולה לממן את ההשקעות האלה?
  • האם אנחנו צריכים למצוא עוד מקורות מימון?

 

ניתוח דוחות כספיים  – למה תחזיות זה דבר חשוב?

גידול והתפתחות של החברה יגיעו מתכנון מראש ויחייבו את החברה להיערך מראש לשינוי. אם החברה מתכננת להגדיל מכירות היא בוודאות צריכה גם להגביר את הייצור.

היא צריכה לרכוש עוד חומרי גלם, להגדיל את כח האדם שלה, אולי לרכוש עוד מכונות, אולי לבנות עוד מפעלים? כל הדברים האלה דורשים עוד מזומנים ולכן דורשים תכנון מראש. החברה צריכה להיערך מראש עם הלוואות נוספות וכו’.

 

עקרונות בסיסיים

על מנת להצליח לחזות באופן מושכל ואפקטיבי לאן החברה הולכת אנחנו צריכים לתת דגש לכמה עקרונות בסיסיים.

עקרון ראשון – ישנם פרמטרים שצריכים לגדול ביחד.

אם המכירות עולות אז גם עלות המכר תעלה. יתרת הלקוחות של החברה תעלה, חובות לספקים גם יעלו וכנראה גם שווי המלאי.

אם ניקח את הניתוח הזה עוד צעד קדימה אז על מנת להגדיל מכירות נדרשה השקעה נוספת כלומר גם יתרת ההלוואות של החברה גדלה וכתוצאה ישירה גם תשלומי הריבית.

העקרון הזה הוא מאוד פשוט, ישנם גורמים רבים שתלויים אחד בשני ומתנהגים באופן דומה. השימוש ביחסים שאנחנו רואים בדוחות הכספיים עוזר לנו להבין אם נגדיל מכירות ב- 20% בכמה יגדלו הפרמטרים האחרים.

 

עקרון שני – ישנם פרמטרים שעולים או יורדים בהתאם להחלטת החברה.

החברה יכולה להחליט על חלוקת דיבידנד ואז היא תקטין את יתרת המזומנים ואת העודפים שלה.

החברה יכולה להחליט אם ללוות עוד כסף או לפרוע הלוואות קיימות, האם למכור או לרכוש רכוש קבוע וציוד.

 

בין עם הפרמטרים שמשתנים הם כאלה שמתשנים בגלל תנאי השוק או כאלה שמשתנים בגלל החלטת החברה אנחנו יכולים להבין מ-ניתוח דוחות כספיים את יחסי הגומלין בין הסעיפים השונים ולחזות איך ישתנו הדוחות הכספיים של החברה בהתאם.

 

בברכה,

היועצים.

דילוג לתוכן