חינוך פיננסי

דוח תזרים מזומנים – חלקו השלישי של הדוחות הכספיים.

החלק השלישי בדוחות הכספיים הוא דוח תזרים מזומנים, או בשמו המקוצר “התזרים”. התזרים הוא התוספת הצעירה ביותר לדוחות הכספיים ובניגוד למאזן ודוח רווח והפסד שנמצאים איתנו כבר מאות שנים, דוח התזרים הצטרף לדוחות הכספיים רק לפני כמה עשרות שנים.

דוח תזרים מזומנים הוא, פשוטו כמשמעו, דוח המפרט איך זרמו המזומנים של החברה במהלך התקופה המדוברת.

כעת בואו נסתכל על דוח תזרים מזומנים של חברת אסם וננסה להבין מה אנחנו רואים בו.

 

תזרים מפעילות שוטפת.תזרים מזומנים - פעילות שוטפת

לחברה ישנו תזרים מפעילות שוטפת, כלומר מהפעלת העסק שלה. הפעילות השוטפת כוללת:

גבייה מלקוחות, תשלומים לספקים, תשלומי משכורות, תשלומי שכירות וכו’.

החלק הראשון שאנחנו רואים בדוח תזרים מזומנים הוא תזרים מפעילות שוטפת. כלומר, כמה כסף מזומן הניבה הפעילות השוטפת של אסם במהלך השנה. אנחנו יכולים לראות שהפעילות השוטפת של אסם יצרה לחברה סה”כ כ- 619 מיליוני ₪ במזומן. למה שימשו המזומנים האלה?

תזרים מהשקעה ו/או מימון.תזרים מזומנים מפעילות השקעה ומימון

לחברה יכול להיווצר תזרים שאינו מפעילות שוטפת אלא מהשקעה או ממימון.

פעילות השקעה הינה: רכישה של ציוד או מבנים חדשים, מכירה של ציוד או מבנים ישנים.

מימון הינו: תשלום ריבית על חובות, תשלום דיבידנד לבעלי מניות, לקיחת הלוואות למימון הפעילות או קבלת ריבית על יתרות זכות.

אם נסתכל על דוח תזרים מזומנים מפעילות השקעה אנחנו רואים שאסם השקיעה כ- 259 מיליוני ₪ במהלך השנה. השקעות שנעשו ברכוש קבוע ובדברים נוספים. שני המספרים האלה, סך המזומנים מפעילות שוטפת וסך המזומנים ששימשו להשקעה נותנים לנו נתון שנקרא “תזרים חופשי”. התזרים החופשי הינו כמות המזומנים שנשארה לחברה על מנת לעשות איתם מה שהיא רוצה בעצם. מה בחרה אסם לעשות עם התזרים החופשי שלה?

אסם פרעה ריבית על הלוואות, פרעה התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואף חילקה דיבידנד לבעלי מניות.

סיכום

דוח תזרים מזומנים מראה לנו מה הייתה תנועת המזומנים של החברה במהלך התקופה המדוברת, הדוח מחולק לשלושה חלקים: תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון.

עכשיו כל מה שנותר הוא לבצע ניתוח דוחות כספיים.

דילוג לתוכן