חינוך פיננסי

דוח מאזן – חלקו הראשון של דוחות כספיים.

דוח מאזן הוא רשימה מפורטת של כל הנכסים וכל ההתחייבויות של החברה.

המאזן בנוי סביב עקרון אמת פשוטה אחת – “אם יש לי נכסים, הייתי צריך להשיג מזומנים ממקור כלשהו על מנת לרכוש אותם”.

בואו נתעכב רגע על האמת הזאת. ניקח לדוגמא את שי.

שי הוא ילד בן 10 שמחזיק עכשיו ביד שטר של 200 ₪. האם יש לו נכסים? כן. 200 ₪ במזומן הינו נכס, אבל השאלה הראשונה שסביר להניח שנשאל היא “מאיפה ילד בן 10 השיג 200 ₪?”.

את התשובה לשאלה הזאת אנחנו יכולים למצוא ב- דוח מאזן.

המאזן לא רק פירוט כל הנכסים שיש לחברה, אלא גם המקורות אשר שימשו את החברה לצורך מימון אותם נכסים.

דוח מאזן לדוגמא.

על מנת להבין יותר טוב מה הכוונה בואו נסתכל על דוח מאזן של חברה גדולה ומוכרת, אסם (דוחות כספיים לשנת 2014). נבחן כמה מספרים עיקריים בדוח.

דוח מאזן לדוגמא

מלאי (דוח מאזן) – לאסם יש מלאים בשווי של כמעט 400 מיליון ₪. זהו מלאי חומרי הגלם, מוצרים מוגמרים ומוצרים בתהליך ייצור.

רכוש קבוע (דוח מאזן) – לאסם יש רכוש קבוע בשווי 1.1 מיליארד ₪. זה מה שאסם שילמה על:

  • כל המפעלים,
  • המכונות
  • המשרדים
  • הבניינים,
  • המשאיות
  • ושאר הציוד שלה.

אנחנו עוד יכולים לראות שלאסם יש יתרות מזומנים בבנק בגובה של 471 מיליון ₪ וסה”כ נכסים בשווי של כמעט 4 מיליארד ₪.

 

אז מאיפה אסם השיגה את הכסף לרכוש נכסים בגובה 4 מיליארד ₪?

את התשובה לשאלה הזאת אנחנו נמצא בשני החלקים האחרים של דוח מאזן:

  1. חלק ההתחייבויות
  2. וחלק ההון (בעלים).

באופן כללי יש לחברה שתי דרכים להשיג כסף על מנת לרכוש נכסים, לקחת הלוואות (מבנקים לדוגמא) או מהשקעה של בעלי המניות.

נפענח איך הצליחה אסם לממן נכסים בשווי 4 מיליארד ₪.

דוח מאזן לדוגמא

 

אם נסתכל על שורת הספקים ב-דוח מאזן של אסם, אנחנו יכולים לראות שהספקים השונים של אסם נתנו אשראי בגובה 756 מיליון ₪. כלומר, אסם עדיין לא שילמה על כל המלאי שהיא מחזיקה נכון ליום המאזן ואף הרבה מעבר לזה.

אסם לקחה הלוואות לטווח קצר בגובה של כ- 7 מיליון ₪ ואפשר לראות שמקור המימון הגדול ביותר של החברה הוא סעיף “יתרת עודפים”.

יתרת עודפים.

ב-דוח מאזן, יתרת עודפים היא הרווח שהצטבר מהפעילות השוטפת של החברה לאורך שנות קיומה. כמו שאתם יכולים לראות הסעיף הזה נמצא בחלק של ההון במאזן. זאת מפני שהרווחים האלה שייכים לבעלי המניות ובעלי המניות החליטו להשקיע את הכסף הזה חזרה בחברה.

בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות שסך ההתחייבויות וההון של החברה שווים בדיוק לסך הנכסים של החברה וזאת מהות המאזן פירוט של כל הנכסים אל מול כל מקורות המימון שלהם.

עכשיו כשאנחנו מבינים מהו דוח מאזן אנחנו יכולים להתחיל לשאול את עצמנו שאלות כמו:

האם היחס בין יתרת העודפים מול ההתחייבויות של החברה הוא בריא?

אלה כבר שאלות עמוקות יותר בניתוח דוחות כספיים וניגע בסוגיות האלה במאמרים הבאים בסדרה.

החלק הבא בסדרה הוא דוח רווח והפסד.

דילוג לתוכן