חינוך פיננסי

מהם דוחות כספיים?

דוחות כספיים מספקים לנו מידע גולמי על מצבה של החברה שבאמצעותו ניתן לקבל החלטות פיננסיות ועסקיות.

דוח מאזן

החלק הראשון של דוחות כספיים הוא דוח מאזן.

דוח המאזן מפרט את כל נכסי החברה ומראה מהם שלושת המקורות בהם חברה משתמשת על מנת להשיג כסף ולרכוש נכסים נוספים.

– הלוואות,

– הון בעלים,

והכנסות מפעילות שותפת,

שלושת אלה הם המקורות הזמינים לחברה על מנת להגדיל את נכסיה. המאזן הוא דוח נקודתי, הוא מפרט את נכסי החברה והתחיבויותיה ליום עריכת הדוחות.

דוח רווח והפסד

החלק השני של דוחות כספיים הוא דוח רווח והפסד.
דוח רווח והפסד מראה לנו מה היו ההכנסות וההוצאות השונות של החברה בתקופה מסויימת. הדוח יכול להיות חודשי, רבעוני או שנתי.

השורה התחתונה של דוח רווח והפסד היא הרווח הנקי של החברה, מדד מאוד נפוץ בשיח העסקי.

דוח תזרים מזומנים

החלק השלישי דוחות כספיים הוא דוח תזרים מזומנים.

הוא מפרט את זרימת הכסף בחשבונות החברה לאורך התקופה. מבלבל? נכון, אבל בשביל זה אנחנו כאן.
תזרים מזומנים מפרט כמה מזומנים נכנסו וכמה מזומנים יצאו מקופת החברה במהלך התקופה המדוברת. פשוט.

אז איזה דוח הוא החשוב ביותר?

שאלה טובה… ולא בטוח שישנה תשובה מוחלטת.

המטרה שלנו היא להתבסס על העבר על מנת לקבל החלטות בהווה אשר ישנו את העתיד.
אנחנו רוצים לזהות מהם הנכסים הדרושים לפעילות החברה, כיצד אפשר יהיה לממן אותם ואיך צריך להפעיל אותם בצורה היעילה ביותר על מנת להשיא את רווחי החברה.

המידע הזה נמצא בדוחות הכספיים, המידע הגולמי על פעילות החברה. זה מדהים כמה אפשר בקלות, באמצעות חישוב פשוט של מכפילים מנתוני הדוחות הכספיים, להבין כ”כ הרבה על מצבה של החברה ואיך ניתן להשתמש בדוחות הכספיים של החברה על מנת לעשות תחזיות עתידיות להמשך הפעילות שלה.

לסיכום

דוחות כספיים מורכבים משלושה חלקים עיקריים:

דוח מאזן אשר מפרט לנו את מצבת הנכסים וההתחייבויות של החברה נכון ליום מסויים,

דוח רווח והפסד אשר מפרט לנו מה היו ההכנסות, ההוצאות והרווח הנקי של החברה לתקופה מסויימת

ודוח תזרים מזומנים אשר מפרט לנו מה היו מקורות המזומנים של החברה ומה היו השימושים במהלך תקופה מסויימת.

 

בברכה,

היועצים.

דילוג לתוכן